DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG YMC – FTU NHIỆM KÌ 2018-2019

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG YMC – FTU NHIỆM KÌ 2018-2019

  1. Ban tổ chức

Trưởng ban:  Đoàn Phương Linh

Phó ban: Nguyễn Huy Hoàng

  1. Ban Sức trẻ – Yo News!

Trưởng ban: Bùi Hoàng Giang

Phó ban: Nguyễn Kim Hòa

  1. Ban VOF

Trưởng ban: Nguyễn Thu Thuỷ

Phó ban: Lê Thanh Tùng

  1. Ban Thông Kĩ

Trưởng ban: Lại Thảo Linh

Phó ban:  Việt Anh

  1. Ban Đối Ngoại

Trưởng ban: Đỗ Minh Tuấn

Phó ban: Trần Thị Tú Anh